Ricardo Carvalho Calero con Mª Ignacia Ramos nun parque de Santiago [No reverso: 24-IV-28]
Retrato de Ricardo Carvalho Calero [No reverso: 3-I-31]
Grupo dos alumnos de Abelardo Moralejo Laso. Carvalho Calero no centro [No reverso: 1928]
Promoción de Dereito 1830-1831. Carvalho Calero terceiro pola esquerda, na segunda fila.
Álvaro Cunqueiro, Francisco Fernández del Riego e Carvalho Calero [1930]
Carvalho Calero, Emilio Pita e José Antonio Rodríguez Tenreiro [Ferrol, 1933]
Tarxeta de socio do Seminario de Estudos Galegos [28-outono-1931]
Profesorado do «Centro de Enseñanza General» [Ferrol, 1936]
Xuntanza fundacional da editorial Galaxia [Hotel Compostela, 1950]
Xuntanza en Trasalba con motivo do 70 aniversario de Ramón Otero Pedrayo [1958]
O autor xunto cun grupo de estudantes do curso de verán para estranxeiros (entre eles, Antón Risco e Mª do Carmo Henríquez Salido) [Ourense, 1962]
 
Imaxe do banquete en que se lle outorgou o «Pedrón de Ouro» a Ricardo Carvalho Calero [Hotel Compostela, maio 1967]
Toma de posesión da Cátedra de Lingua e Literatura Galegas [1972]
O autor durante a súa intervención no acto de homenaxe a Ramón Otero Pedrayo [Ourense 1975]
Investidura de Álvaro Cunqueiro como Doutor Honoris Causa. Carvalho Calero acompáñao de padriño [1980]
Presentación da obra Problemas da Lingua Galega acompañado de Manuel Rodrigues Lapa e Constantino García [Santiago de Compostela, 1981]
O autor coa esposa do escritor Silvio Santiago, Pilar G. Negro, Luís Cambeiro, Carme G. Pereiro, Manuel Ferreiro e Cesáreo S. Iglesias nun acto na A. C. Alexandre Bóveda [A Coruña, 1982]
Carvalho Calero acompañado de Manuel María, Pilar Pallarés, Xoán I. Taibo e Cesáreo Sánchez Iglesias, entre outras persoas [Santiago, abril 1983]
Carvalho Calero con Aurora Marco e Avilés de Taramancos [Noia, 1983]
Seminario Luso-Galaico Conmemorativo do VII Centenario do Foral de Caminha [Portugal, 1984]
Conferencia sobre Castelao acompañado por Rafael Mouzo [Corcubión, 1984]
I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza [Ourense, 1984]
Carvalho Calero con Miguel Anxo Fernán Vello e Francisco Pillado [A Coruña, 1986]
Carvalho Calero probablemente na súa casa de Lugo [1986]
Ricardo Carvalho Calero falando diante do monumento de Castelao, no acto de homenaxe de AGAL ao autor rianxeiro [Rianxo, 1986]
José Mª Monterroso Devesa, Miguel Anxo Fernán-Vello, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Jenaro Marinhas, Ricardo Carvalho Calero e Mª do Carmo Henríquez Salido na homenaxe de AGAL a Castelao [Rianxo, 1986]
Ricardo Carvalho Calero no despacho da facultade [Fotografía: Moncho Rama, 1987]
Ricardo Carvalho Calero en Santiago de Compostela [Fotografía: Moncho Rama, 1987]
Ricardo Carvalho Calero no claustro da antiga facultade de Filoloxía [Fotografía: Moncho Rama, 1987]
Ricardo Carvalho Calero coas súas netas e a súa esposa na libraría Couceiro [No reverso: Libraría Couceiro, vran 1988]
Ricardo Carvalho Calero no seu despacho da facultade, con Tareixa Roca [Fotografía: Luís G. Soto, 1988]
Ricardo Carvalho Calero no seu despacho da facultade [Fotografía: Luís G. Soto, 1988]
Imaxes do acto en que se recoñece a Carvalho Calero como «Fillo predilecto de Ferrol» [1990]
Imaxe do acto en que se recoñece a Carvalho Calero como «Fillo predilecto de Ferrol» [1990]