1991. Carballo Calero: política e cultura, edición de Carmen Blanco. Sada: Ediciós do Castro

1992. Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvallo Calero), edición de Pilar Pallarés. Ferrol: Sociedade de Cultura Valle-Inclán

1993. Poesia perdida, edición de Claudio Rodríguez Fer. Sada: Ediciós do Castro

2000. Escritos sobre teatro, edición de Laura Tato. A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor

2010. Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación, edición de Mª Pilar García Negro. Santiago: Laiovento (2019, 2ª ed. corrixida e acrescentada)

2019. Antologia da poesia em galego, edición de Paulo Fernández Mirás. Santiago: Através Editora

2019. Beleza, verdade, escolma poética e limiar de Pilar Pallarés. Santiago: Chan da Pólvora

2020. Ricardo Carvalho Calero, orador. Discursos e leccións, edición, introdución e notas de Mª Pilar García Negro. Santiago: Parlamento de Galicia

2020. Antologia de textos para pensarmos a lingua. Umha proposta didática, coordinación e prólogo de Diego Bernal e Xoán Lagares. Santiago: Através Editora