1971. Catro pezas [contén A sombra de Orfeo. Comédia en tres lances (escrita en 1948), Farsa das zocas (1948), A árbore. Auto en tres escenas (1948), Auto do prisioneiro (1969)]

1982. Teatro Completo [contén: O fillo (1935), Isabel (1945), A sombra de Orfeo. Comédia en tres lances (1948), Farsa das zocas (1948), A árbore. Auto en tres escenas (1948), O redondel (1951), Auto do prisioneiro (1969), Os xefes (1980)]