Neste apartado preséntase unha breve antoloxía da obra ensaística, poética, teatral e narrativa de Ricardo Carvalho Calero.