Neste apartado preséntase unha ampla información bibliográfica sobre traballos dedicados ao estudo da obra de Ricardo Carvalho Calero.