— Angueira, Anxo (2004). “Carvalho Calero e O divino sainete. En Alonso Montero, Xesús, Monteagudo, Henrique & Tajes Marcote, Begoña (ed.), Actas do I Congreso Internacional «Curros Enríquez e o seu tempo» (2001), 275-289. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega

— Araugas, Vicente (2010). “Moitos seguimos a chamarlle mestre”, Galegos 9, 122-126

— Alonso Pintos, Serafín (2000). “O Ideal de lingua na Gramática de Carballo Calero”, Grial 147, 461-474

— Baldomir Cabanas, Xohán Xabier (2006-2007). “A poesía de Ricardo Carvalho Calero en Futuro condicional (1961-1980)”, Boletín Galego de Literatura 36-37, 7-36

— Baldomir Cabanas, Xohán Xabier (2010). “Unha guerra real nunha realidade ficticia: estudo d’Os Xefes de Ricardo Carvalho Calero. En Mª Amparo Tavares Maleval, Laura Tato Fontaiña(eds.), Estudos galego-brasileiros 4: lingua, literatura, identidade, 47-67. A Coruña: Universidade da Coruña

— Biscainho Fernandes, Carlos Caetano (2007). “Estamos a falar de amor? Unha outra lectura d’A árbore, de Carvalho Calero”, Casahamlet: Revista de teatro 9, 110-115

— Blanco García, Carmen (1984). “A crítica literaria de Carballo Calero”, Revista Grial 84, 172-184

— Blanco García, Carmen (1990). “A Muller nas cantigas de amigo de Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, María do Carmo (ed.), Actas III Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, 541-555. A Coruña: AGAL

— Blanco García, Carmen (1991). “Carvalho Calero o la nostalgia del Edén”, Insula 530, 25-27

— Blanco García, Carmen (1996). “O Trebo das catro follas, un poemario popular inédito de Carballo Calero”, Moenia 2, 123-144

— Blanco García, Carmen (2001). “Madeira de carballo”, Ferrol análisis 16, 114-117 — Carballo-Calero Ramos, María Victoria (1992). “Meu pai na lembrança”, Agália 29, 115-118

— Callón, Carlos (2014). “Por que o Consello da Cultura Galega dedica un congreso ao centenario de Álvaro Cunqueiro e non ao de Ricardo Carvalho Calero e outras reflexións sobre as canonizacións”. En Forcadela, Manuel, López, Teresa, Vilavedra Fernández, Dolores (coord.), Mil e un Cunqueiros: novas olladas para un centenario (do 28 de setembro ao 1 de outubro de 2011), 881-889. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega

— Carballo-Calero Ramos, María Victoria (1992). “Meu pai na lembrança”, Agália 29, 115-118

— Castro Tomé, Germán (2001). “Carvalho Calero e os xornalistas ferroláns”, Ferrol análisis 16, 109-111

— Delgado Corral, Concepción (1989). “Salgueiro, a voz de um autor de ficçom”, Agália 19, 331-341

— Dobarro Paz, Xosé Mª (2001). “Os Inicios dun escritor”, Ferrol análisis 16, 158-174

— Elia, Silvio (1989). “Um Grande da Galiza”, Agália 18, 155-162

— Fernández Rei, Francisco (1991). “Ricardo Carvalho Calero: do galego e da Galiza”, A Trabe de Ouro Ano 2, 1, 119-121

— Folgar Fariña, Carlos (1990). “Ricardo Carballo Calero”, Verba 17, 525-527

— Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2020). “Carvalho Calero e a codificación da lingua galega, Sermos Galiza 397, 38-42

— García Domínguez, Raimundo (2001). “O Exemplo de Carvalho Calero”, Ferrol análisis 16, 154-157

— García Negro, María Pilar (1992). “Vixéncia dos plantexamentos lingüísticos do profesor Ricardo Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, María do Carmo (ed.), Actas III Congresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, 557-559. A Coruña: AGAL

— García Negro, María Pilar (2010). “Ricardo Carvalho Calero, silencioso e silenciado”. Tempos Novos 163, 64-67

— García Negro, María Pilar (2016). “A sombra de Orfeu, de Ricardo Carvalho Calero: o mito clássico ao servió de uma fantasia masculina?”. En Sousa e Silva, Maria de Fátima, Zambujo Fialho, Maria do Céu, Lopes Brandao, José Luís (coord.), O  livro do tempo: escritas e reescritas: teatro greco-latino e sua recepção, 129-140. Coimbra: Annablume, Universidade de Coimbra

— García Negro, María Pilar (2019). “Falta un capítulo em El Caballero de las botas azules. Ricardo Carvalho Calero”. Follas novas: revista de estudos rosalianos 4, 160-168

— García Negro, María Pilar (2020). “Por que celebrarmos Carvalho Calero?, Sermos Galiza 397, 6-10

— García Soto, Luis (2017). “A saudade dos mortos”. En Braz Teixeira, António, Natário, Maria Celeste & Epifânio, Renato (coords.), Sobre a Saudade. V Colóquio Luso-Galaico, 152-163. Sintra: Zéfiro

— García Soto, Luís (2019). “A saudade, a negra sombra e o fantasma da liberdade”. En Natário, Maria Celeste, Borges, Paulo & Lóia, Luís (coords.), Viagens da Saudade, 220-238. Porto: Universidade do Porto

— Gil Hernández, António (1992). “Dos «Estudos» do prof. Rodrígues Lapa, aos «Problemas», do profs. Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 561-567. A Coruña: AGAL

— Gil Hernández, António (2011) . “Apontamentos para uma galeguística (segundo textos de Carvalho Calero)”, Boletín da Academia Galega de Lingua Portuguesa 4, 165-181

— Guisán Seixas, Xan (1993). “A Obra musical del Ricardo Carvalho Calero, Agália 36, 455-460

— Guisán Seixas, Xan (1995). “Ricardo coraçom de Carvalho, Agália 41, 19-31

— Gonçales Blasco, Luís (2003). “Defendendo D. Ricardo”, Agália 73/74, 189-202

— Henríquez Salido, Mª do Carmo (1992). “Dom Ricardo Carvalho Calero na vida da Associaçom Galega da Língua”, Agália 29, 25-60

— Henríquez Salido, Mª do Carmo (1999). “As «Rectificaçons» nas ediçons da «Gramática» do professor Ricardo Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, Maria do Carmo & Esparza Torre, Miguel Angel (eds. lit.), Estudios de historiografía lingüística hispánica: ofrecidos a Hans-Josef Niederehe, 33-43. Universidade de Vigo: Departamento de Filología Española

— Henríquez Salido, Mª do Carmo (2001). “O professor Carvalho Calero, humanista e linguísta”. Nova Renascença 72/73, 33-43

— Henríquez Salido, Mª do Carmo (2006). “A significação no mundo galaico-portugués da gramática de Carvalho Calero”. En Cid Fernández, Xosé Manuel (coord.), Repensar a educación e asociedade: realidade e desafíos: homenaxe ó profesorado xubilado nos cinco anos de Facultade de Educación (Isaac A. Estravís, Mª Carmen Gil, Pilar Gilpérez, Purificación Iglesias, Luis R. Míguez, 333-346. Universidade de Vigo, Servizo de Publicacións

—Herrero Figueroa, Araceli (1981). “A Procura da transcendéncia en Saltério de Fingoi, Grial 74, 480-489

— Herrero Figueroa, Aracéli (1983). “Sobre A xente da Barreira: Breve aproximación á leitura dunha novela”, Grial 81, 368-376

— Herrero Figueroa, Aracéli (1992). “O estatuto do narrador. Pluridiscursividade e intertextualidade em Aos amores seródios”. En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 569-581. A Coruña: AGAL

— Herrero Figueroa, Aracéli (1994). “Un narrador, leitor de Vergílio Ferreira. Dialogismo crítico ou dialogismo poético, Nós, Revista de Lusofonia 35-40, 67-72

— Herrero Figueroa, Araceli (1995). “Carballo Calero: Poeta hispánico”, A Trabe de Ouro 23, 431-435

— Leyra Domínguez, José (1990). Lembranza do egrexio amigo Ricardo Carballo Calero, Poesía Galicia 8, 27-28

— López Silva, Inmaculada (2001).Pactos de lectura e conciencia histórica en Scórpio”, Ferrol Análisis 16, 126-131

— Lorenzana, Salvador (Francisco Fernández del Riego) (1980). “A Figura e a obra de Carballo Calero, Grial 70, 441-452

— March, Kathleen N. (1982). “A Figura femenina na poesía de preguerra de Ricardo Carballo Calero”, Grial 75, 18-34

— Marco, Aurora (1989). “A linguage teatral em A farsa das çocas”. En AGAL (org.), II Congreso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza. A Coruña: AGAL

— Marco, Aurora (1990). “Carvalho Calero”, Encrucillada 14, 67, 184-186

— Marco, Aurora (1991). “Rafael-Orfeu : a sombra de un mito”, A Nosa Terra. A nosa cultura 13, 84-88

— Marco, Aurora (2002). “Criar prosa en galego”, La Voz de Galicia, 117-118

— Marco, Aurora (2011). “Carvalho Calero na política galeguista”, Encontros con Don Ricardo: 100 Carvalho Calero, 1910-2010, 75-98

— Marco, Aurora (2020). “O activismo político-cultural de Carvalho Calero no período republicano, Sermos Galiza 397, 16-20

— Marinhas del Valhe, Jenaro (1992). “Dedicados e intonsos”, Agália 29, 119-122

— Martinez Teixeiro, Alva (2012). “O carácter híbrido do discurso histórico-ficcional identitario en Scórpio de Ricardo Carvalho Calero”. En Rodríguez González, Olivia, Carballo Piñeiro, Laura & Baltrusch, Burghard (coord.), Novas achegas ao estudo da cultura galega II: enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios. A Coruña: Universidade da Coruña

— Miguélez-Carballeira, Helena (2014). “Sexuando o pai da nação: entre promiscuidade e decoro em Ricardo Carvalho Calero”, En Galiza, um povo sentimental? Género, Política e Cultura no imaginário nacional galego, 159-203. Santiago de Compostela: Através

— Miguélez-Carballeira, Helena (2012). “From Sentimentality to Masculine Excess in Galician National Discourse Approaching Ricardo Carvalho Calero’s Literary History”, Men and Masculinities 15 (4), 367-387

— Montero Santalha, José-Martinho (1986). “Un texto ensaístico: «A nomativizaçom do galego», segundo o prof. Carvalho Calero”. En Gil Hernández, Antonio (coord.), Comentário de textos literarios, 453-478. Madrid: Alhena Ediciones

— Montero Santalha, José-Martinho (1987). “Pseudonimos empregados por Carvalho Calero”, O Ensino: revista galego de Sócio-Pedagoxía e Sócio-Lingüística, 18-22, 27-28

— Montero Santalha, José-Martinho (1993). “Carvalho Calero e Ferrol”. Ferrol Análisis 4, 12-17

— Monterroso Devesa, Xosé Mª (1992). “Apontamentos para a 4a. ediçom da Historia da literatura galega contemporánea de Ricardo Carvalho Calero”, Agália 29, 103-114

— Outeiro García, José Manuel (1999). “A estandardizaçom reintegracionista em Ricardo Carvalho Calero (1981-1990), Agália 59, 351-359

— Pallarés, Pilar (2010-2011). Unha lembranza en tres tempos”, Terra e Tempo 155-158, 116-117

— Pallarés, Pilar (2020). “Ricardo Carvalho Calero. Beleza, Verdade, Sermos Galiza 397, 32-36

— Pociña, Andrés & López, Aurora (1996). “Ricardo Carballo Calero na historia do rosalianismo: Unha aproximación bibliográfica”, Boletín Galego de Literatura 15-16, 179-191

— Portas Ferro, Xesús (2020). “A busca do infinito na poesía de Carvalho Calero”, Encrucillada 217, 42-68

— Prieto Alonso, Domingos (1992). “As ideias lingüísticas do profesor Carvalho Calero. En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 583-592. A Coruña: AGAL

— Queizán, María Xosé (2013). “Ricardo Carvalho Calero, Festa da Palabra Silenciada 29, 52-55

— Quiroga Diaz, Carlos (1992). “Acerca do conjunto narrativo de Carvalho Calero (parábola geométrica)”. En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas III Congreso Internacional de Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 593-608. A Coruña: AGAL

— Quiroga Diaz, Carlos (1987). “Scórpio: História rosa e narrador polifónico”, Agália 12, 486-488

— Reimunde Norenha, Ramom (1992). “Christina G. Rossetti, Ricardo Carvalho Calero, traduçom ou paráfrase?”. En Marco, Aurora (coord.), Simpósio Internacional Muller e Cultura, 153-160. Santiago de Compostela : Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.

— Reimunde Norenha, Ramom (1996). “Os anos em Lugo do professor Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, Mª do Carmo (ed.), Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza (1993), 333-344. Ourense: AGAL

— Reimunde Norenha, Ramom (2019). “Por fim, as «Letras» para Carvalho Calero, Tempos Novos 267, 32-35

— Requeixo Cuba, Armando (2015). “Díaz Castro e Carballo Calero”, Ferrol análisis 29, 46-55

— Rivera Cascudo, María Manuela (1992). “Aproximaçom à temática da obra poética de Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, María do Carmo (ed.), Actas IIICongresso Internacional da Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, 609-618. A Coruña: AGAL

— Roca, Tareixa (2001). “Ricardo Carvalho Calero: Achegas bio-bibliográficas”, Nova Renascença 72/73, 21-32

— Rodríguez Fer, Claudio (1987). “Mito e historia na poesía de Carvalho Calero, Agália 11, 293-319

— Rodríguez Fer, Claudio (1990). “O Cine na obra de Carballo Calero”, A Trabe de Ouro Ano 1, 2, 279-285

— Rodríguez Fer, Claudio (1992). “Carballo Calero no estalido da Guerra Civil” En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 619-625. A Coruña: AGAL

— Rodríguez Fer, Claudio (1999). “A peripecia bélica de Ricardo Carballo Calero”, Ferrol Análisis 14, 76-81

— Rodríguez Fer, Claudio (2001). “Sobre a erótica alxebraica”, Ferrol análisis 16, 112-113

— Rodríguez, Francisco (2020). “Abrindo camiño: o rosalianismo de Carvalho Calero, Sermos Galiza 397, 22-25

— Rodríguez Ruibal, Euloxio (2001). “Sobre o teatro de Carvalho Calero”, Ferrol análisis 16, 132-139

— Salinas Portugal, Francisco (1987). “Carvalho Calero: a voz que nom cessa, Agália 10, 206-215.

— Salinas Portugal, Francisco (2003). “Emerxencia literaria e construcción nacional: o romance fundacional”. En Tavares Maleval, Maria do Amparo & Salinas Portugal, Francisco (dir.), Estudos galego-brasileiros, 241-256. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação / Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

— Sánchez Rei, Xosé Manuel (2008). “Algunhas observacións sobre a Gramática elemental del gallego común de Ricardo Carvalho Calero”, Madrygal 11, 101-112

— Sánchez Rei, Xosé Manuel (2009). “A emerxencia da lingüística galego na segunda metade do século XX: a gramática de Ricardo Carvalho Calero”. En Tato Fontaíña, Laura & Tavares Maleval, Maria do Amparo (dir.cong.), Estudos galego brasileiros 3: lingua literatura, identidade, 265-284. Rio de Janeiro : Universidade do Estado do Rio de Janieiro. A Coruña : Universidade da Coruña

— Soto, Luís G. (2008). “Scorpio e Tauro ou o gozo e o sublime. Barthes e Kant con Carvalho”. En Soto, Luís G., O espírito da letra. Nove achegas filosóficas a textos literarios, 163-206. Espiral Maior: A Coruña

— Souto Presedo, Elvira (1989). “Imagens de mulher : a representaçom do feminino nalguns poemas de Carvalho Calero”, Agália 18, 139-153.

— Souto Presedo, Elvira (1990). “Romulianos ou sabinos ou «O segredo de Rafael»”, A trabe de ouro 10, 231-246.

— Souto Presedo, Elvira (1991). “A viagem heróica: Scórpio”, En Viagens na Literatura, 69-105. Santiago de Compostela: Laiovento.

— Souto Presedo, Elvira (1992). “O destino trágico de Rafael”, en Actas do Terceiro Congresso Associação Internacional de Lusitanistas 665-676. Coimbra: Associação Internacional de Lusitanistas

— Souto Presedo, Elvira (1992). “Os exílios de Carvalho Calero”. En Henríquez Salido, Maria do Carmo (ed.), Actas do III Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 627-634. A Coruña: AGAL

— Tato Fontaíña, Laura (2000). “Carvalho Calero poeta, narrador, dramaturgo”. Grial 147, 441-460.

— Vázquez Cuesta, Pilar (1967). “A propósito de la Gramática Gallega de Carballo Calero, Grial 16, 192-196

— Vázquez Souza, Ernesto (2001). “Carvalho Calero militante da F.U.E.”, Ferrol análisis 16, 140-153

— Vázquez Souza, Ernesto (2020). “Ricardo Carvalho Calero, fora de lugar”, Adiante.gal, https://adiante.gal/ricardo-carvalho-calero-fora-de-lugar/ (26/01/2020)

— Villar, Miro (2001). “A Poesía galega de Carvalho Calero”, Ferrol análisis 16, 118-125