Blanco, Carmen (1991): «Introducción: da vida e da obra de Carballo Calero», en Carballo Calero: política e cultura. Sada: Ediciós do Castro

García Negro,  Mª Pilar (2010): «Introdución», en Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación. Santiago: Laiovento (2019, 2ª ed. corrixida e acrescentada)

García Negro,  Mª Pilar (2020): «Introdución», en Ricardo Carvalho Calero, orador. Discursos e leccións. Santiago: Parlamento de Galicia

Pallarés, Pilar (1992): «Limiar», en Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvallo Calero). Ferrol: Colección Esquío

Pallarés, Pilar (2019): «Limiar», en Beleza, verdade. Santiago: Chan da Pólvora

Rodríguez Fer, Claudio (1993): «Introducción», en Poesía perdida. Sada: Ediciós do Castro

Tato, Laura (2000): «Introdución», en Escritos sobre teatro. A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado Mayor

Vilavedra, Dolores (2006). “Limiar”, en Epistolario a Francisco Fernández del Riego. Vigo: Galaxia