Cajaraville, Héctor (2020). Ricardo Carvalho Calero. A pegada do compromiso. Vigo: Xerais

Castelao, Manuel (2010). Elucidacións na sombra. Santiago: Laiovento (2019, 2ª ed. corrixida e acrescentada)

Dacosta, Henrique (2020). Carvalho Calero: Vida e obra dun ser polifacético. Vigo: Xerais

Fernández Lorenzo, Rafael (2020). Abecedario de Ricardo Carvalho Calero. Cangas do Morrazo: Morgante

Fernández Mirás, Paulo (2020). Unha vida pola Galiza e o galego. Vigo: Ir Indo

García Negro, Mª Pilar (2020). Ricardo Carvalho Calero: escritor e profesor, galego cabal. A Coruña: La Voz de Galicia

Herrero Figueroa, Araceli (1994). Sobre Luis Pimentel, Alvaro Cunqueiro e Carballo Calero : apontamentos de filoloxía, crítica e didáctica da literatura. Sada: Ediciós do Castro

Marco, Aurora (1992). Foula e Ronsel : os anos xuvenis de Carvalho Calero, 1910-1941. A Coruña: Fundación Caixa Galicia (2020, edición revisada e acrescentada: Foula e Ronsel : os anos que marcaron a biografía de Carvalho Calero, (1910-1941). Santiago: Laiovento)

Montero Santalla, J. Martinho (1993). Carvalho Calero e a sua obra. Santiago: Laiovento

Pallarés, Pilar & Tato, Laura (1994). Ricardo Carvalho Calero: A dignidade persoal. Caderno didáctico. Ferrol: Concellaría de Cultura

Pardo de Neyra, Xulio (2019). Á sombra de María Silgar. Carvalho Calero contra a historia única. A Coruña: Embora [prólogo de MªVictoria Carballo-Calero Ramos]

Rabunhal, Henrique (2020). Ricardo Carvalho Calero: O anxo da terra. Vigo: Galaxia

Ramos, Alberto (2020). Carvalho Calero fronte ao espello da memoria. A Coruña: Auga Editora

Reimunde, Ramón (2010). Cautivério de Fingoi. Os anos lugueses (1950-1956) de D. Ricardo Carvalho Calero. Lugo: Deputación de Lugo

Vázquez Souza, Ernesto (1997). Unha leitura de “Scórpio” de Ricardo Carvalho Calero (tese de licenciatura dirixida por X. Mª Dobarro). A Coruña: Universidade da Coruña. Departamento de Filoloxías Francesa e Galego-Portuguesa