Ricardo Carvalho Calero no programa «A dúas bandas» (TVG, 1987)

O autor no programa «A Trabe de Ouro» presentado por Víctor F. Freixanes (TVG, 1987)
Conferencia sobre Ramón Otero Pedrayo («I Jornadas de Didática da Língua e da Literatura», celebradas na Escola de Maxisterio de Santiago de Compostela, 1989)
«A posibilidade de rectificar a historia» [ Video coproducido por A Nosa Terra e a Asociación Socio-Pedagóxica Galega (1991). O vídeo toma como unha das bases narrativas anacos dunha entrevista realizada por Francisco Salinas ao profesor Ricardo Carvalho Calero, que aparece recollida no libro Voz e Silencio]
«Autodeterminaçom, língua, esperança», en Memória do século (AS-PG)