1930. “Discurso leído por el señor Don Ricardo Carballo Calero, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en la apertura del curso de 1930 a 1931”

1958. “Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía” [Discurso de ingreso na Real Academia Galega, 17-V-1958]

1960. “Discurso en Cambados” [Homenaxe a Cabanillas no seu cabodano organizado pola RAG, 3-VII-1960]

1974. “Quinze anos en Lugo” [Conferencia no Centro Lucense de Buenos Aires, 25-VII-1974]

1980. “Louvanza do Doutor Cunqueiro” [Discurso de recepción de Álvaro Cunqueiro como doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela, 20-I-1980]

1980. “Louvança do vinho do Ribeiro” [Discurso en Ribadavia, 30-IV-1980]

1983. “Sobre o seu teatro” [Conferencia ditada na Sala «Luís Seoane» da Coruña, 30-V-1983]

1984. “Discurso de apertura do I Congresso da Língua Portuguesa na Galiza” [Ourense, 20-IX-1984]

1985. “Aportazón de Ferrol ás letras galegas” [Conferencia en Ferrol, 25-III-1985]

1985. “Discurso inaugural do Congreso Rosalía de Castro e o seu tempo” [Universidade de Santiago de Compostela, 15-VII-1985]

1986. “Situaçom presente e orientaçom futura dos problemas gerais da nossa língua” [Conferencia de clausura do Encontro «Estado actual da Normalizaçom Lingüística» en Santiago de Compostela, 20-IV-1986]

1986. “Castelao agora e sempre” [Discurso inaugural do Congreso Castelao, Universidade de Santiago, 24-XI-1986]

1988. “A identidade galega na história. O pensamento contemporáneo. Otero Pedraio: das Irmandades ao Seminario” [Intervención nas V Xornadas de Filosofía organizadas pola Aula Castelao en Pontevedra, 7-IV-1988]