2006. Epistolario a Fernández del Riego (ed. de Dolores Vilavedra e Montserrat Pena). Vigo: Galaxia

2015. Epistolario Ricardo Carballo Calero, Ramón Piñeiro (Historial dun libro) (ed. de Luís Alonso Girgado, Luís Cochón, Nuria Rouco Aneiros, Xurxo Martínez González). Santiago de Compostela: Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro. [Acceso ao texto]

2020. Epistolario Ramón Otero Pedrayo, Ricardo Carvalho Calero. Fundación Otero Pedrayo. [Acceso ao texto]